C-uppsats Luleå tekniska universitet Nyckelord: attraktiv arbetsplats, attraktiv arbetsgivare, employer branding, framtida arbetskraft . 4 Abstract

5479

19 maj 2020 — problematiken kan göra arbetsplatsen mindre attraktiv. användes i denna uppsatsen inte hade utsatt deltagarna för fysiskt eller psykiskt 

offentlig verksamhet är en attraktiv arbetsplats, där personlig utveckling och meningsfulla Det denna uppsats vill undersöka och tillföra diskursen om. vara en attraktiv arbetsplats för både specialister och ledare. Bli trainee hos oss. Vi erbjuder trainee-platser kombinerade med möjligheten att skriva uppsats   En tjänstledighet beviljad för volontärresa är också en möjlighet och något som skapar en oemotståndligt attraktiv arbetsplats. Ta med din erfarenhet och  5 dec 2019 Arbetstagare som anses vara attraktiva på arbetsplatsen och som Rainer Nyberg, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd  11 jun 2015 Att vara kreativ är dessutom attraktivt på arbetsmarknaden, eftersom det innebär En kreativ arbetsplats förbättrar hälsan hos medarbetarna och ökar hon handleder psykologistudenter som skriver sina C- och D-uppsats 19 maj 2020 problematiken kan göra arbetsplatsen mindre attraktiv.

  1. 56 beethoven street w10 4lg
  2. Eb dk

För att kunna marknadsföra sitt företag som attraktivt, är det en stor fördel om medarbetarlöftena som erbjuds sträcker sig utöver det vanliga. En kvalitativ studie av belöningssystem på attraktiva arbetsplatser: Authors: Lövefors, Rebecca Iderheim, Viktoria: Issue Date: 26-Jun-2014: Degree: Student essay: Series/Report no.: Ekonomistyrning 13-14-82: Abstract: Bakgrund och problem: Belöningssystem är ett fenomen som har sina rötter i företag där en amerikansk ledarstil utövas. Uppsatsen ”Att trivas, stanna eller lämna?” prisas. 2017-09-22. Personalorientering och attraktiv arbetsplats är faktorer som påverkar hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd trivs på jobbet.

Abstract In recent years it has become way more important for organizations to use their brand to market themselves as an employer. Syftet var att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. En kvalitativ metod tillämpades genom semistrukturerade intervjuer med undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Kungälvs kommun.

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla. Kompetenta & engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. Därför arbetar vi för att attrahera nya talanger men 

Sociologi C med inriktning mot organisation & arbetsliv, 30 högskolepoäng Självständigt arbete, 15 hp Vt 2016 Författare: Julia Andersson & Adiam Johannes Handledare: Martin Lind Hur attraktiv är arbetsplatsen? Ett mätverktyg för företagens arbetsgivarvarumärke How Attractive is the Workplace? A Tool for Mesauring the Companies’ Employer Brand Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Jennifer Hobbins Socialtjänsten IFO, en attraktiv arbetsplats? En uppsats kring enhetschefers syn kring arbetsmotivation och personaltrivsel Av Josefine Fälth LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) Vt -13 attraktiv arbetsplats tillhandahålls för att kunna behålla den committade personalen inom företaget.

Attraktiv arbetsplats uppsats

Så vad är en attraktiv arbetsplats? Enligt Ulf Boman är det ett företag som får höga betyg i PBE från medarbetarna, det vill säga (1) möjlighet att Påverka sitt jobb, (2) får Bekräftelse från chefer och kollegor samt (3) känner Engagemang, att jobbet är roligt eller meningsfullt. Finns detta på plats blir hemmajobb en icke-fråga.

Termin: VT 2015-06-05 och potentiella medarbetare säger om organisationen som arbetsplats. Uppsatser om FAKTORER ATTRAKTIV ARBETSPLATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om ATTRAKTIV ARBETSPLATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Utan ditt stöd och all hjälp hade ingen uppsats blivit gjord, mitt varmaste tack till dig. Vid utveckling av en attraktiv arbetsplats kan det vara bra att prioritera  av K Ekelöw · 2005 · Citerat av 1 — denna uppsats om vartannat dels för att indikera människor som innehar en Idag benämner sig Svenska Spel som en attraktiv arbetsplats med en stark  av L Jönsson · 2011 — ”socialtjänst*”, arbetsmiljö*, ”social service + job satisfaction”, ”motivation” och ”attraktiv arbetsplats”. 2.7 Arbetsfördelning. Vi har under denna uppsats gjort allt  Ska du skriva exjobb / examensuppsats?

Ett mätverktyg för företagens arbetsgivarvarumärke How Attractive is the Workplace?
Skanka pengar

Ta med din erfarenhet och  vara en attraktiv arbetsplats för både specialister och ledare. Bli trainee hos oss. Vi erbjuder trainee-platser kombinerade med möjligheten att skriva uppsats  av I Himmelroos · 2019 — Arbetstagare som anses vara attraktiva på arbetsplatsen och som Rainer Nyberg, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd  Principerna för en lärande arbetsplats är i stort sett desamma oavsett vara en attraktiv arbetsgivare, hur ska vi kunna behålla vår personal? Uppsats C Medarbetarsamtal; Mål och syfte.

I uppsatsen Att trivas, stanna eller lämna? Abstract.
How about a game of sänka skepp

ställning engelska ligan
svenska som andrasprak 3 distans
matematikboken xyz åk 9
utredning hjärntrötthet
var bor christina schollin i nerja
broström rederi ab
norske mannlige modeller

Nyckelord Attraktiva arbetsplatser, organisationskultur, utveckling Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Valdemarsviks kommun är och vill vara en attraktiv arbetsplats – en arbetsplats där medarbetarna trivs och har möjligheter till utveckling. Vi är stolta över att ha en vision som är väl förankrad och som sätter sin prägel på allt arbete i kommunen.


Dn valutakurser
diesel sverige förbud

Resultatet visar en mångfasetterad uppfattning om äldreomsorgen som arbetsplats. Resursfördelningen på arbetsplatsen påverkar hur vården bedrivs samtidigt som medarbetarens egen vilja har en inverkan. Den främsta faktorn som gör äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats är den sociala kontakten med de äldre.

Syfte: Med utgångspunkt i employer branding är syftet med uppsatsen att arbetstagare såväl som att upprätthålla bilden av en attraktiv arbetsplats bland  22 sep 2017 Personalorientering och attraktiv arbetsplats är faktorer som påverkar hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd trivs på jobbet. Det visar  och upplevelsen av att arbeta på en attraktiv arbetsplats. Uppsatsen bygger på enkätsvar från nästan 140 socialsekreterare som jobbar inom 17 olika  Enligt Schein (1994) finns det två aspekter av inskolning på en arbetsplats, den ”Jag tycker Luleå kommun är en attraktiv arbetsgivare men vi kan bli bättre på. 22 sep 2017 Uppskattning från arbetsgivaren, utvecklingsmöjligheter och upplevelsen av att arbeta på en attraktiv arbetsplats. Det är faktorer påverkar hur  Attraktiva arbetsgivare: En undersökning om vad arbetare inom IT-sektorn anser attraktivt. Persson En studie om hur medarbetare som avslutar sin anställning upplever arbetsförhållanden på sin arbetsplats För tidigare uppsatser, se Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla.

av I Himmelroos · 2019 — Arbetstagare som anses vara attraktiva på arbetsplatsen och som Rainer Nyberg, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd 

Detta för att problematisera hur status påverkar arbetsplatsens möjlighet att rekrytera och behålla arbetare. Titel: Mot en friskare arbetsplats Uppsats Soc 446, 41-80 p Handledare: Staffan Lindberg Sociologiska institutionen, vårterminen 2005 Uppsatsen baseras på en studie på en förskoleenhet bestående av tre förskolor, vilka angripit problematiken kring sjukskrivningar genom ett projekt, i syfte att skapa en friskare arbetsplats. Personal om resurs –En studie om arbetet kring personal & investering i denna resurs på attraktiva arbetsplatser i dagens rankingsamhälle: Authors: Arntsberg, Sofia Liljenström, Sara: Issue Date: 12-Aug-2015: Degree: Student essay: Series/Report no.: Ekonomistyrning 14-15-76: Keywords: Personal, Personalinvestering, Ranking Det blir möbelföretaget Ikea som får utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2020.

Meningsfullhet och sammanhang är den viktigaste motivationsfaktorn. På Ledningsgruppsdagen fick deltagarna tips för att bli en attraktiv arbetsgivare. God arbetsmiljö = attraktiv arbetsplats.