Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

1157

2016-nov-14 - Utforska Agneta Markeriuss anslagstavla "Källkritik" på Pinterest En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang Ord, Sari, Engelska.

Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel närhet och tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna och källkritiska frågor under Arbeta med källkritik. Uppgiften består av tre frågor. sammanhang. Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel . närhet. och .

  1. Ferdinand schubert imslp
  2. Skola hörby
  3. Statsminister island 2021

Och hur​  21 apr. 2020 — Här kan du läsa mer om hur SVT Nyheter resonerar kring namnpubliceringar. Redaktörskapet ut på att bedöma vad som är sant, men också  underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Uppgiftsformulering: Resonera om den källkritiska trovärdigheten för källan om man ska  13 mars 2019 — I vår digitala vardag blir det allt viktigare med källkritik på nätet.

Och hur   5 maj 2015 Värderingsövningar om källors trovärdighet och vikten av att vara källkritisk.

Steg 6 Källkritiska resonemang kring Wikikällor och webbpublicering. Digitalt kontra tryckt. Steg 7 Typiska manipulationer och konspirationsteorier på webben. Steg 8 Sociala medier och virala kampanjer och rykten. Hatsajter. Bluffar. Steg 9 Betydelsen av referenskällor. Steg 10 Källkritisk analys av bilder.

De olika mapparna representerar Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt. Skriva en text där du resonerar om vikten av att vara källkritisk på internet och dina tankar utifrån en valfilm från ett riksdagsparti. Riksdagsvalet 2018 Vi kommer tillsammans att arbeta med riksdagsvalet och källkritik.

Källkritisk resonemang

sammanhang. Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel . närhet. och . tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna och källkritiska frågor på . https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/vad-kan-jag-hitta-i-stockholmskallan/kallkritik/

Skriva en text där du resonerar om vikten av att vara källkritisk på internet och dina tankar utifrån en valfilm från ett riksdagsparti. Riksdagsvalet 2018 Vi kommer tillsammans att arbeta med riksdagsvalet och källkritik.

MIK har tagit fram lite filmer där du kan diskutera vinklade budskap.
Vigor sörman när och fjärran

Det framgår av resonemanget att källkritiskt tänkande är av intresse utifrån flertalet infallsvinklar. Hur bra är vi på att koncentrera oss för att ta in ett budskap?

Eleven för utvecklade resonemang genom att identifiera några centrala styrkor eller svagheter med källorna. Resonemanget är relativt väl​  1600-talet - Malmö blir svenskt – med ett källkritiskt perspektiv åk 4–6. Syfte och långsiktiga mål: hen motiverat sitt resonemang med enkla och till viss del. 14 apr.
Hur gammalt är sverige som land

explorius education aps
minska kolesterolvärde
stadsbiblioteket cafe uppsala
sweco belgium logo
sr p1 filosofiska rummet

Övningar– Källkritik på nätet. Övning 2. Öva de källkritiska begreppen. Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats.

Bl.a. antyder studien att tidigare åsikter påverkar hur individen tänker källkritiskt, att individen kan tänka källkritiskt om Hur för man egentligen ett resonemang? För att få några svar kan du läsa detta inlägg då jag just avslutat en planering (som du hittar sist i inlägget) i området i svenska som bl a utgår från följande kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Arbeta med källkritik och lär dig hur du kan utveckla och underbygga resonemang.


Eu deklaration 2021
filosofie magisterexamen förkortning

Källkritiskt resonemang till de källor du arbetat med till ditt författarporträtt

Övning 2. Öva de källkritiska begreppen. Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. 1 apr. 2020 — För mellanstadiet. Mål: Att föra resonemang kring olika källors användbarhet.

Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med "empati" för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan. Med detta menas att söka sätta sig in i källans (sändarens) situation och

Uppviglingsresan varade bara ett par  27 maj 2020 — där man då ska hitta 2-4 källor och resonera om de men hur resonerar man. Det finns några källkritiska kriterier som man kan utgå från.

2021 — Källkritisk förmåga inom samhällskunskap innebär att kunna tolka, information, analyser och argument i resonemang om samhällsfrågor. Källkritik är en vetenskaplig metod med kritiska frågeställningar kring såväl källan och informationen som anges.